Teen haudutus ja valmistus

| 0

Teen hau­du­tus Teen hau­du­tus voi vai­kut­taa aluk­si vai­keal­ta, mut­ta täs­sä on tiet­ty­jä perus­pe­ri­aat­tei­ta joil­la pää­set alkuun. Tark­ko­jen hau­du­tusai­ko­jen, läm­pö­ti­lo­jen ja para­met­rien seu­raa­mi­sen sijaan tär­kein­tä teen hau­du­tuk­ses­sa on kui­ten­kin teen kuun­te­le­mi­nen ja hau­teen arvioi­mi­nen itse. Kun oppii tun­te­maan mil­lä tapaa saa … Con­ti­nued