Teen kategoriat tai tyypit

| 0

Teen kate­go­riat voi­daan mää­ri­tel­lä monin eri tavoin. Täs­sä on vain perus­tie­dot tee­tyy­peis­tä. Val­koi­nen tee(白茶) Val­koi­nen tee on yksin­ker­tai­sim­min pro­ses­soi­tua tee­tä. Leh­det poi­mi­taan, nuu­du­te­taan ja kuivataan(perinteisesti aurin­gos­sa). Kii­na­lai­sen lää­ke­tie­teen mukaan val­koi­nen tee vii­len­tää kehoa. Vih­reä tee(lü cha, 绿茶 tai 緑茶) Vih­reä tee on … Con­ti­nued