Teen haudutus ja valmistus

| 0

Teen hau­du­tus Teen hau­du­tus voi vai­kut­taa aluk­si vai­keal­ta, mut­ta täs­sä on tiet­ty­jä perus­pe­ri­aat­tei­ta joil­la pää­set alkuun. Tark­ko­jen hau­du­tusai­ko­jen, läm­pö­ti­lo­jen ja para­met­rien seu­raa­mi­sen sijaan tär­kein­tä teen hau­du­tuk­ses­sa on kui­ten­kin teen kuun­te­le­mi­nen ja hau­teen arvioi­mi­nen itse. Kun oppii tun­te­maan mil­lä tapaa saa … Con­ti­nued

Yhteystiedot ja tietoa meistä

| 0

Yri­tyk­sen yhteys­tie­dot: Tee­pal­ve­lu Suvan­ne Suden­ka­tu 3 B 11, 33520 Tam­pe­re +358443519993 tertti.suvanne(put @ here)outlook.com Y-tun­­nus: 2758817–4   Jär­jes­täm­me tee­se­re­mo­nioi­ta sään­nöl­li­ses­ti Hel­sin­gis­sä. Kat­so lisä­tie­to­ja face­­book-sivuil­­tam­­me tääl­tä. Voim­me tul­la jär­jes­tä­mään tee­ta­pah­tu­mia kotiin­ne, yri­tyk­sen­ne vir­kis­tys­ta­pah­tu­miin, syn­ty­mä­päi­vä­juh­liin tai muu­al­le. Meil­lä on myös koke­mus­ta kah­den­kes­ki­sis­tä … Con­ti­nued

Suvanne — Living Tea Mindfulness

| 0

Suvan­ne — living tea mind­ful­ness Suvan­ne on tee­pro­jek­ti, jon­ka tavoit­tee­na on jakaa teen lää­kin­näl­lis­tä käyt­töä. Toi­min­taam­me kuu­luu tee­se­re­mo­niat ja muut tee­ta­pah­tu­mat sekä teen maa­han­tuon­ti ja myyn­ti. Teem­me on puh­das­ta Tee­hem­me ei ole lisät­ty aro­me­ja (kemial­li­sia tai luon­nol­li­sia) eikä mui­ta makuai­nei­ta … Con­ti­nued